Sağlık Bakanlığı’nın halen uygulamada olan aşı takvimi şu şekildedir;

1. Ay : Hepatit B (2. Doz)

2. Ay : BCG (Verem Aşısı)(BCG aşısı tek doz uygulanmaktadır
5’li karma aşı (Difteri-Tetanoz- asellüler Boğmaca-Inaktive Çocuk felci-HIB) (1. Doz)
Konjuge Pnömokok Aşısı (1. Doz)

4. Ay : 5’li karma aşı (Difteri-Tetanoz- asellüler Boğmaca-Inaktive Çocuk felci-HIB) (2. Doz)
Konjuge Pnömokok Aşısı (2. Doz)

6. Ay : Hepatit B (3. Doz)
5’li karma aşı (Difteri-Tetanoz- asellüler Boğmaca- Inaktive Çocuk felci-HIB) (3. Doz)

12. Ay : 3’lü karma aşı (Kızamık, Kızamıkçık, Kabakulak) (1. Doz)
Konjuge Pnömokok( Rapel )
Su çiçeği

18. Ay : 5’li karma aşı (Difteri-Tetanoz- asellüler Boğmaca-Inaktive Çocuk felci-HIB) (4. Doz)
Hepatit A (1. Doz)

24. Ay : Hepatit A (2. Doz)

48.Ay: 3’lü karma aşı (Kızamık, Kızamıkçık, Kabakulak) (2. Doz) 4’lü karma aşı (Difteri-Tetanoz- asellüler Boğmaca-Inaktive Çocuk felci) (1. Doz)

Bu aşıların tamamı ücretsiz olarak uygulanmaktadır. Bunların haricindeki aşıların dışarıdan temin edilmesi halinde merkezimizde uygulaması yapılabilir.